April 16, 2024

ดู ฟุตบอล online

อย่างไรก็ตามการประท้วงยกระดับไปสู่การข่มขู่คุกคามแล้ว ล่าสุดมีรายงานว่าบริษัทหลายแห่งทั่วญี่ปุ่นได้รับโทรศัพท์ข่มขู่คุกคามจากจีนนับตั้งแต่วันที่ญี่ปุ่นเริ่มปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีลงมหาสมุทรแปซิฟิก วันนี้ (28 ส.ค.) สำนักข่าวรอยเตอร์สระบุว่า ธุรกิจและหน่วยงานญี่ปุ่นหลายแห่งได้รับโทรศัพท์หลายสาย โทรมาตำหนิเกี่ยวกับการปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสี ธุรกิจและหน่วยงานญี่ปุ่นเปิดเผยว่า หลายสายที่โทรเข้ามาต่อว่าเป็นเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยรหัส 86 ซึ่งเป็นรหัสหมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศของจีน ธุรกิจญี่ปุ่นโอด ถูกชาวจีนโทรคุกคามหลังปล่อยนำเสียโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะ ญี่ปุ่นโชว์ความปลอดภัย “น้ำเสียฟุกุชิมะ” ไลฟ์สดชีวิตปลาในน้ำที่ผ่านการบำบัด...